Ge dig själv tid att reflektera över ditt liv
vila in i stunden

Familjeträd

Skriv in personerna i ditt släktträd.
Skriv upp större händelser för respektive person. 
Reflektera över vem du känner dig mer dragen till.
Reflektera över om du har en liknande livsbana.
Bekräfta ditt band till hela ditt familjeträd.

LIvslinje

Ta ett stort papper och rita ut en tidsaxel över dina antal år.
Rita och skriv händelser i ditt liv som har haft en större inverkan på dig.  Det kan också handla om små saker men som du idag känner fortfarande påverkar dig. Ge dig tid att reflektera över hela ditt liv. Kanske du behöver fråga dina föräldrar eller andra runt dig om din uppväxt och födsel.
 Använd gärna färgpennor.