Conscious ManagemenT

Efter 20 års arbete inom ledarskap och verksamhetsutveckling stödjer jag dig och din verksamhet, 100% närvarande och med det inre i fokus.

Conscious Management handlar om individens förmåga att vara i kontakt med sig själv och till ett större sammanhang.

Det bygger också på individens självinsikt, kunskapsbas och förmåga att hantera olika situationer.

Linda Adesh Kåreby


Management Consult
Föreläsare
Ledarutbildare
Personlig Utvecklare
Meditatör

Jag stödjer upplevelsebaserad kunskapsöverföring baserad på österländsk- och västerländsk filosofi. Det gäller att gå den ibland långa vägen från hjärna till hjärta.


Medförfattare till den mycket spännande och efterlängtade antologin Famna Feminint Ledarskap, den kom ut 2019 och går att beställa via mig här.